Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

ellko
8074 902c
ellko
7516 84ee 800
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viafelicka felicka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
ellko
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
9055 853d
Reposted fromerial erial viaZoonk11 Zoonk11
ellko

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaDaisy88 Daisy88
ellko
8541 3704
Reposted frompulperybka pulperybka
ellko
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaDaisy88 Daisy88
ellko
3406 c976
Reposted frompulperybka pulperybka
ellko
3526 d11c
Reposted frompulperybka pulperybka
ellko
3794 7f48
Reposted frompulperybka pulperybka
3570 23d2 800
Reposted fromabsolem absolem viapowidlo powidlo
ellko
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasoko soko

April 02 2020

ellko
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viaSkydelan Skydelan
ellko
Mostar, Bosnia and Herzegovina
Reposted frombazyliszek bazyliszek viaSkydelan Skydelan
ellko
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
7818 937e 800
Reposted fromSkydelan Skydelan
7757 eaed 800
Reposted fromSkydelan Skydelan
ellko
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
ellko
8365 b0ca 800
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
ellko
5753 62cb
Reposted frommiischa miischa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...