Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

ellko
5324 1890
ellko
0586 e627
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
ellko
2399 30df
Reposted fromEtnigos Etnigos viagumas gumas

May 17 2019

ellko
9636 f6b4
Reposted fromsavatage savatage vialucasthelocust lucasthelocust
ellko
9531 5dc2
Reposted fromsavatage savatage vialucasthelocust lucasthelocust
ellko
8860 9888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
ellko
9667 96e0
Reposted fromsavatage savatage viaverdantforce verdantforce
ellko
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
ellko
4939 aa8d 800
Reposted fromsh0tek sh0tek viawszystkodupa wszystkodupa
ellko
ellko

May 16 2019

ellko
4563 3717
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
ellko
6259 8c50
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

May 10 2019

ellko
ellko

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaavooid avooid
ellko
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viabigevilgrin00 bigevilgrin00
ellko
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
ellko
Reposted fromquestion question viadzony dzony
ellko
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
ellko
1498 6ad8
Reposted fromajema ajema viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl