Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

ellko
9992 b3af
Reposted frompulperybka pulperybka
ellko
Reposted frommr-absentia mr-absentia viagumas gumas

July 18 2018

ellko
3846 da1c
Reposted fromikari ikari viaandrewmyles andrewmyles
ellko
Countless ⛰️ tops
ellko
3292 f914
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagumas gumas

July 14 2018

1358 21c6
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapiehus piehus
6235 962a 800

Lake Misurina, Italy (by Don Cesar)

ellko
7557 9d19
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viapiehus piehus
ellko
9122 a331
Reposted frompiehus piehus
ellko
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
ellko
1917 9164 800
Reposted fromparkaboy parkaboy viapiehus piehus
ellko
Vermilion Lake
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapiehus piehus
ellko
1745 9d3e
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
ellko
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
ellko
4978 81d2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viapiehus piehus
ellko
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapiehus piehus
ellko
4915 873b
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
ellko
5214 695c

Bob z Ritą Marley
Reposted fromEmisja Emisja viapiehus piehus
ellko
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
ellko
Reposted fromoski oski viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl