Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

ellko
ellko
6385 3bc7
Reposted frommartynkowa martynkowa viakatkad katkad
ellko
6256 0115
ellko
ellko
3180 2c15
Reposted fromuoun uoun viakatkad katkad
ellko

Do sukcesu prowadzi pozornie prosta droga. Składa się z pięciu elementów, stojących razem niczym orkiestra na wiejskim weselu pełnym kiczu, tipsów, wódki, niewygodnych butów (a na koniec ktoś kogoś i tak bzyknie gdzieś na zapleczu).

pasja – jeśli robisz coś z miłości pieniądze i tak przyjdą.

praca – zapierdalasz i się przy tym dobrze bawisz.

świadomość uciekającego czasu. Kiedy ludzie naprawdę zaczynają żyć? Kiedy mierzą się ze śmiercią.

Potrzebny jest też kop w dupę we właściwym momencie – matka, przyjaciele, nieznajomi, ludzie, którzy są w stanie cię zainspirować. Bo w pewnym momencie każdy ma wątpliwości. I wtedy potrzebna jest osoba, która lśniącym czubkiem buta strzeli cię prosto w rów.

Tak, tak zgubiłem piąty element. Ten piąty to: chęć nieustannego rozwoju. Nasze życie ma to do siebie, ze w pewnym momencie się zatrzymuje. Brakuje nam celu. Jest kobieta albo mężczyzna u boku, jest mieszkanie albo dom, jest dużo chińskich elektronicznych zabawek, jest dziecko albo dzieci i co dalej?

A chodzi o to aby cały czas szukać. Nowych doznań, nowej wiedzy, nowych przyjemności. Z dziecięcą ciekawością świata.

Masz 40 lat i całe życie chciałaś się uczyć hiszpańskiego? Zrób to.

Chcesz skończysz szkołę? Do dzieła.

Chcesz przejechać Stany w kabriolecie ze Wschodu na Zachód? Zbieraj kasę.

I ta druga osoba, która z nami jest musi nas do tego zachęcać. Musi nas napędzać abyśmy byli lepszymi ludźmi. Abyśmy starali się bardziej. Inaczej sens naszego istnienia sprowadza się do podbijania magnetycznej karty przy wejściu do biurowca, zwanego Mordorem.

— Pokolenie Ikea
ellko
3805 1a9b
Reposted fromscorpix scorpix viastonerr stonerr
ellko
Reposted fromFlau Flau viasofias sofias

July 08 2015

ellko
ellko
5742 5017
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafelicka felicka
ellko
ellko
9270 d536
Reposted fromdouble double vianiskowo niskowo
ellko
2723 db44
Reposted fromsaiwala saiwala vianiskowo niskowo
ellko
6351 88f1
Reposted fromfelicka felicka
ellko
Reposted frombvd bvd vianoisetales noisetales

July 07 2015

ellko
5365 f744
Reposted frompanimruk panimruk viamikrokosmos mikrokosmos
ellko
9090 2ae5 800
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viamikrokosmos mikrokosmos
ellko
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viamikrokosmos mikrokosmos
ellko
9991 cf92
ellko
7605 165b
Reposted fromsaku saku vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl